Humulin M3 KwikPen [Humulin M3 Pen]

0
+0 -0

Gamintojas: Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prancūzija.
Veiklioji medžiaga: Žmogaus insulinas
Stiprumas: 100TV/ml

Humulin M3 KwikPen yra aktyvia medžiaga ( žmogaus insulinu ( užpildyta švirkštimo priemonė, naudojama cukriniam diabetui gydyti. Diabetu susergama tada, kai kasa gamina nepakankamai insulino gliukozės (cukraus) kiekiui kraujyje reguliuoti. Humulin M3 vartojamas ilgalaikiam gliukozės kiekio reguliavimui. Jis yra mišrioji greitai ir ilgai veikiančių insulinų suspensija. Veikimą pailgina suspensijoje esantis protamino sulfatas.

Jūsų gydytojas Jums gali nurodyti vartoti Humulin M3 KwikPen, kaip ir ilgiau veikiančio insulino. Kiekvienos rūšies insulinas tiekiamas su atskiru pakuotės lapeliu, kad Jums apie jį papasakotų. Savo insulino nekeiskite, nebent tik gydytojo nurodymu. Insuliną pakeitę, būkite labai atsargūs. Kiekvienos rūšies insulino pakuotė ir užtaisas ženklinti skirtinga spalva ir simboliu, todėl Jūs juos lengvai galite atskirti.

Humulin M3 KwikPen [Humulin M3 Pen]. Vartojimas

Įsigydami vaistinėje, visada patikrinkite pakuotės ir užpildytos švirkštimo priemonės etiketėje insulino pavadinimą ir rūšį. Būkite tikri, kad įsigijote tą Humulin KwikPen, kurį Jūsų gydytojas nurodė vartoti.

Humulin M3 KwikPen visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į savo gydytoją.

Dozavimas

Jūsų gydytojas nurodė, kokį insuliną vartoti bei kiek ir kaip dažnai jo švirkšti. Jo instrukcijos tinka tik Jums. Tiksliai laikykitės gydytojo nurodymų ir reguliariai lankykitės cukrinio diabeto klinikoje.

Jei pakeitėte vartojamo insulino rūšį (pvz., gyvulinį insuliną žmogaus insulinu), Jums gali reikėti didesnės arba mažesnės dozės negu anksčiau. Dozę galima pakeisti iš karto prieš pat pirmą injekciją arba laipsniškai per kelias savaites ar mėnesius.

Humulin M3 švirkškite į poodį. Kitokiu būdu jo vartoti negalima. Į veną jokiomis aplinkybėmis Humulin M3 leisti negalima.

Humulin M3 KwikPen parengimas

Užpildytą KwikPen švirkštimo priemonę prieš pat naudojimą reikia 10 kartų pasukioti tarp delnų ir 10 kartų apversti, kad insulinas būtų iš naujo suspenduotas ir Kwikpen švirkštimo priemonės turinys atrodytų vienodai drumstas arba pieno spalvos. Jeigu jis toks nėra, minėtus veiksmus kartokite tol, kol KwikPen švirkštimo priemonės turinį sumaišysite. Kwikpen švirkštimo priemonėje esančiame užtaise yra mažas stiklinis rutuliukas, padedantis sumaišyti turinį. Stipriai nekratykite, kadangi tai gali sukelti putojimą, kuris gali trukdyti tiksliai atseikėti dozę. KwikPen švirkštimo priemonėje esančius užtaisus reikia dažnai apžiūrėti. Užtaiso naudoti negalima, jeigu jame yra medžiagos gumulėlių arba jeigu prie dugno arba šoninių sienelių yra prilipusių baltų kietų dalelių, dėl kurių užtaisas atrodo kaip apšerkšnijęs. Užtaisą patikrinkite prieš kiekvieną injekciją.

KwikPen švirkštimo priemonės parengimas naudoti (žr „Naudojimo instrukcija“)

Nusiplaukite rankas.

Perskaitykite naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus, kaip naudoti užpildytą insulino švirkštimo priemonę. Tiksliai jų laikykitės.

Keli priminimai pateikti žemiau.

Naudokite švarią adatą (adatų pakuotėje nėra).

Prieš kiekvieną injekciją užtaisykite savo KwikPen švirkštimo priemonę. Tai užtikrina insulino ištekėjimą ir oro burbuliukų išstūmimą iš KwikPen švirkštimo priemonės. Mažų oro burbuliukų švirkštimo priemonėje dar gali likti, bet jie nekenkia, tačiau jeigu oro burbuliukai yra per dideli, dozė, kurią Jūs švirkšite, gali būti mažiau tiksli.

Humulin M3 švirkštimas

Prieš švirkšdami nuvalykite odą taip, kaip Jums nurodė. Švirkškite į poodį taip, kaip Jums sakė. Tiesiai į veną švirkšti draudžiama. Sušvirkštę vaistą adatos neištraukite dar penkias sekundes, kad užtikrintumėte, jog sušvirkštėte visą dozę. Ploto, į kurį švirkštėte, netrinkite. Būkite tikri, kad sušvirkštėte bent 1 cm toliau nuo prieš tai buvusios injekcijos vietos ir kad injekcijos vietą keičiate taip, kaip Jus mokė.

Po injekcijos

Vaisto sušvirkštę, užmaukite išorinį adatos dangtelį ir nusukite ją nuo KwikPen švirkštimo priemonės. Tai padės išsaugoti insuliną sterilų ir neleis jam ištekėti. Be to, tai stabdys oro patekimą į KwikPen švirkštimo priemonę ir adatos užkimšimą. Savo adatų ir KwikPen švirkštimo priemonės kitiems asmenims neduokite. Užmaukite švirkštimo priemonės dangtelį.

Kitos injekcijos

Kiekvieną kartą KwikPen švirkštimo priemonei turite naudoti naują adatą. Prieš kiekvieną injekciją išstumkite oro burbuliukus iš švirkštimo priemonės. Kiek insulino liko, galite pamatyti, š KwikPen švirkštimo priemonę laikydami adata žemyn. Insulino užtaiso skalė rodo, kiek apytiksliai insulino vienetų liko.

Kitos rūšies insulino Jūsų naudotoje KwikPen švirkštimo priemonėje maišyti negalima. Ištuštėjusios KwikPen švirkštimo priemonės kartotinai nenaudokite. Rūpestingai jos atsikratykite. Kaip tai padaryti, paaiškins Jūsų diabeto slaugos specialistas arba vaistininkas.

Pavartojus per didelę Humulin M3 dozę

Jeigu pavartosite daugiau Humulin M3 negu reikia, cukraus kiekis Jūsų kraujyje gali tapti mažas. Tikrinkite cukraus kiekį savo kraujyje (žr. 4 skyriaus poskyrį A).

Pamiršus pavartoti Humulin M3 KwikPen

Jeigu vartosite mažiau Humulin M3 negu reikia, cukraus kiekis Jūsų kraujyje gali padidėti. Tikrinkite cukraus kiekį savo kraujyje.

Nustojus vartoti Humulin M3 KwikPen

Jeigu Humulin M3 vartoti nustosite, cukraus kiekis Jūsų kraujyje gali tapti per didelis. Be gydytojo nurodymo savo insulino nekeiskite.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Susiję straipsniai

Siųsk savo nuomonę

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *