IMMUNATE Baxter (1000TV)

0
+0 -0

Gamintojas: Baxter AG
Veiklioji medžiaga: Žmogaus VIII koaguliacijos faktorius
Stiprumas: 1000TV
Grupė: Receptiniai, Kompensuojamieji, Kraujo ir kraujodaros sutrikimai

Kas yra IMMUNATE Baxter

IMMUNATE Baxter yra iš žmogaus plazmos pagamintų VIII krešėjimo faktoriaus ir Willebrando faktoriaus kompleksas. IMMUNATE Baxter esantis VIII krešėjimo faktorius pakeičia sergančiųjų hemofilija A VIII faktorių, kai jo nepakanka arba kai jis neveikia tinkamai. Hemofilija A yra su X chromosoma susijusi paveldima kraujo krešėjimo liga, kuria sergant būna sumažėjęs VIII faktoriaus lygis. Tai sukelia pavojingą spontanišką kraujavimą dėl atsitiktinės traumos ar chirurginės intervencijos į sąnarius, raumenis ir vidaus organus. Vartojant IMMUNATE Baxter laikinai pakoreguojamas VIII faktoriaus nepakankamumas ir sumažinamas kraujavimo pavojus.

Be to, kad veikia kaip VIII faktoriaus apsauginis baltymas, Willebrando faktorius (ang. VWF) dalyvauja kaip trombocitų sukibimo tarpininkas kraujagyslių pažeidimo vietose ir dalyvauja trombocitų agregacijoje.

Kam vartojamas IMMUNATE Baxter 

IMMUNATE Baxter skiriamas kraujavimui gydyti ir nuo jo apsisaugoti, kai pacientas serga įgimtu (hemofilija A) ar įgytu VIII faktoriaus nepakankamumu.

IMMUNATE Baxter taip pat skiriamas Von Vilebrando (Von Willebrand) ligai su VIII faktoriaus nepakankamumu gydyti.

IMMUNATE Baxter (1000TV). Vartojimas

Gydymas turi būti pradėtas prižiūrint gydytojui, turinčiam hemostatinių ligų gydymo patirties.

IMMUNATE Baxter visada vartokite tiksliai, kaip nurodė Jūsų gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į savo gydytoją.

Dozės kraujavimo profilaktikai

Jeigu vartojate IMMUNATE Baxter, kad išvengtumėte kraujavimo (profilaktiškai), gydytojas apskaičiuos jums reikalingą vaisto dozę. Jis (ji) tai padarys atsižvelgdamas į Jūsų individualius poreikius. Įprastinė dozė bus nuo 20 iki 40 TV VIII faktoriaus kilogramui kūno svorio, vaistą skiriant kas 2–3 paras. Tačiau kai kuriais atvejais, ypač jaunesniems pacientams, vaistą gali reikti skirti dažniau arba didesnėmis dozėmis.

Jeigu manote, kad IMMUNATE Baxter veikia nepakankamai, kreipkitės į gydytoją.

Dozės kraujavimo gydymui

Jeigu vartojate IMMUNATE Baxter kraujavimui gydyti, gydytojas apskaičiuos jums reikalingą vaisto dozę. Jis (ji) tai padarys atsižvelgdamas į Jūsų individualius poreikius pagal toliau pateiktą formulę:

Reikalingi TV = kūno svoris (kg) x reikiamas VIII faktoriaus padidėjimas (% lyginant su normaliu) x 0,5

Toliau pateikta lentelė yra skirta tik gydytojui, joje pateikti minimalūs VIII krešėjimo faktoriaus lygiai kraujyje parenkant dozę kraujavimo stabdymui ar chirurginės operacijos metu. Toliau išvardytų hemoraginių būklių atveju atitinkamu laikotarpiu VIII faktoriaus aktyvumas neturi sumažėti žemiau nurodyto lygio (procentais lyginant su normaliu).

Esant tam tikroms aplinkybėms gali reikti didesnių, nei apskaičiuota, vaisto dozių, ypač esant žemam inhibitorių titrui.

Kraujavimo laipsnis ir chirurginės procedūros tipas

Reikalingas F VIII lygis

(normalaus % ar TV/dl)

Dozės skyrimo dažnumas (valandomis) ir gydymo trukmė (paromis)

Kraujavimai

 

 

Ankstyvoji hemartrozė, kraujavimas raumenyse ar kraujavimas iš burnos

20–40

Kartoti infuzijas kas 12–24 valandas mažiausiai 1 parą, kol kraujavimas, sprendžiant pagal skausmą, praeis arba pasiekiamas gijimas.

Didesnė hemartrozė, kraujavimas raumenyse ar hematoma

30–60

Kartoti infuzijas kas 12–24 valandas 3–4 ar daugiau parų, kol skausmas ir ūmi negalia praeis.

Gyvybei pavojingi kraujavimai

60–100

Kartoti infuzijas kas 8–24 valandas, kol praeis pavojus.

Chirurginės intervencijos

 

 

Nedidelės
Įskaitant dantų traukimą

30–60

Infuzijos kas 24 valandas mažiausiai 1 parą, kol pasiekiamas gijimas.

Didelės

80–100

(prieš operaciją ir po jos)

Kartoti infuzijas kas 8–24 valandas iki adekvataus žaizdos gijimo, toliau tęsti gydymą mažiausiai 7 paras, kad būtų palaikomas VIII faktoriaus aktyvumas nuo 30% iki 60% (TV/dl).


Jūsų būklės stebėjimas

Gydytojas skirs atlikti atitinkamus laboratorinius tyrimus, kad įsitikintų, jog Jūsų VIII faktoriaus lygis yra pakankamas. Tai ypač svarbu, jeigu Jums yra atliekamos didelės apimties chirurginės intervencijos.

Pacientai, kuriems susidarę VIII faktoriaus inhibitoriai

Jeigu VIII faktoriaus lygis plazmoje nepasiekia laukto lygio arba jei net padidinus dozę nepasiekiama reikiama kraujavimo kontrolė, galima įtarti VIII faktoriaus inhibitorių susidarymą. Gydytojas patikrins, ar yra VIII faktoriaus inhibitorių.

Jeigu jums susidarė VIII faktoriaus inhibitorių, kraujavimo kontrolei gali reikti didesnių IMMUNATE Baxter dozių. Jeigu net ir skiriant vaistą didesnėmis dozėmis nepasiekiama kraujavimo kontrolė, gydytojas gali skirti kito vaisto. Kraujavimo kontrolei pasiekti nedidinkite IMMUNATE Baxter bendros dozės nepasikonsultavę su gydytoju.

Von Vilebrando liga su VIII faktoriaus nepakankamumu

IMMUNATE Baxter skiriamas pacientų, sergančių Von Vilebrando liga, kuriems sumažėjęs VIII faktoriaus aktyvumas, pakaitiniam gydymui VIII faktoriumi. Pakaitinį gydymą IMMUNATE Baxter, skirtą kontroliuoti hemoragijas ir išvengti su chirurgine intervencija susijusio kraujavimo, reikia atlikti laikantis hemofilijos A gydymo nurodymų.

Vartojimo dažnis

Gydytojas pasakys, kaip dažnai ir kokiais intervalais vartoti IMMUNATE Baxter. Tai priklausys nuo vaisto efektyvumo kiekvienu individualiu atveju.

Gydymo trukmė

Paprastai pakaitinis gydymas IMMUNATE Baxter trunka visą gyvenimą.

Pavartojus per didelę IMMUNATE Baxter

Nėra aprašyta jokių VIII krešėjimo faktoriaus perdozavimo simptomų. Jeigu kyla abejonių, prašome pasitarti su gydytoju.

Pamiršus pavartoti IMMUNATE Baxter

Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

Suvartokite kitą įprastinę dozę ir toliau reguliariais intervalais tęskite gydymą, kaip skyrė gydytojas.

Nustojus vartoti IMMUNATE Baxter

Nenustokite vartoti IMMUNATE Baxter nepasitarę su savo gydytoju.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartojimo metodas ir būdas

Paruošus tirpalą su pateikiamu tirpikliu, IMMUNATE Baxter vartojamas į veną. Griežtai laikykitės gydytojo nurodymų.

Leidimo greitis parenkamas atsižvelgiant į jūsų savijautą ir neturi viršyti 2 ml per minutę.

Prieš vartojant sušildykite preparatą iki kambario ar kūno temperatūros. Ruoškite tik naudodami pakuotėje esantį rinkinį kadangi kai kurie kiti infuzijos rinkiniai gali adsorbuoti VIII krešėjimo faktorių ant vidinių paviršių ir gydymas nebus efektyvus.

IMMUNATE Baxter reikia paruošti prieš pat vartojant. Tirpalą reikia tuojau pat suvartoti, nes jame nėra konservantų. Tirpalas turi būti skaidrus ar šiek tiek keičiantis spalvas. Jei tirpale yra drumzlių ar nuosėdų, jį reikia išmesti. Paruošto vartoti tirpalo negalima dėti į šaldytuvą.

Miltelių tirpinimas ruošiant injekcinį tirpalą

Dirbkite aseptinėmis sąlygomis!

Neatidarytą tirpiklio (sterilaus injekcinio vandens) buteliuką sušildykite iki kambario temperatūros (daugiausiai iki 37°C).

Nuimkite apsauginius gaubtelius nuo miltelių ir tirpiklio buteliukų taip, kaip parodyta A paveikslėlyje, ir nuvalykite abiejų buteliukų kamščius.

Pridėkite perkėlimo įtaiso nelygųjį kraštą prie tirpiklio buteliuko taip, kaip parodyta B paveikslėlyje, ir spustelėkite.

Nuo kito perkėlimo įrenginio galo nuimkite apsauginį dangtelį ir stenkitės neliesti atidengto galo.

Perkėlimo įtaisą su pritvirtintu tirpiklio buteliuku apverskite virš miltelių buteliuko ir įdurkite laisvą adatą per miltelių buteliuko guminį kamštelį (C paveikslėlis). Vakuumas įtrauks tirpiklį į miltelių buteliuką.

Maždaug po minutės paimkite buteliukus nuimdami perkėlimo įtaisą su pritvirtintu tirpiklio buteliuku nuo miltelių buteliuko (D paveikslėlis). Preparatas lengvai tirpsta, todėl koncentrato buteliuką švelniai krestelėkite arba to visai nedarykite. BUTELIUKO TURINIO NEREIKIA PLAKTI. NEAPVERSKITE MILTELIŲ BUTELIUKO TOL, KOL NEBŪSITE PASIRENGĘ IŠTRAUKTI TURINIO.

Prieš vartojant paruoštą tirpalą reikia patikrinti, ar jame nėra matomų dalelių ar spalvos pakitimo. Tačiau ir tiksliai laikantis paruošimo procedūros kartais gali matytis keletas smulkių dalelių. Pridėtas filtras pašalins daleles nesumažindamas etiketėje pažymėto poveikio.

Vartojimas:

Dirbkite aseptinėmis sąlygomis!

Kad iš kamščio į vaistinį preparatą nepatektų gumos dalelių (mikroembolijos rizika), naudokite pridėtą filtrą. Jei norite ištraukti ištirpintą preparatą, uždėkite filtrą ant pridėto vienkartinio švirkšto ir įdurkite juo per guminį kamštelį (E paveikslėlis).

Trumpam ištraukite švirkštą iš filtro. Į miltelių buteliuką patekęs oras sunaikins visas putas. Tada per filtrą įtraukite tirpalą į švirkštą (F paveikslėlis).

Ištraukite švirkštą iš filtravimo įtaiso ir lėtai sušvirkškite tirpalą į veną (didžiausias švirkštimo greitis – 2 ml per minutę), naudodami pridėtą infuzijos rinkinį su sparneliais (arba pridėtą vienkartinę adatą).

A pav. B pav. C pav. D pav. E pav. F pav.

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

IMMUNATE Baxter vartojimas turi būti registruojamas įrašant partijos numerį. Prie kiekvieno buteliuko pridedama nuplėšiama dokumentinė etiketė.

Susiję straipsniai

Siųsk savo nuomonę

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *